Rola Polonii w Uzyskaniu Pomocy Przez Narod Polski w latach 1981-1989 Zielona Gora 01.09.2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Od lewej : Ksiezna Izabela Swiatopelek - Czetwertynska - Belgia                                                 

 Byly Prezydent RP. na uchodzstwie Ryszard Kaczorowski                                                             

Unia Patriotow Polskich  Irena Rychlicka Hanower

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniach 1-3 wrzesnia 2008 r. w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Gorze odbyla sie II sesja plenarna " Rola Polonii w uzyskaniu pomocy przez narod polski od spolecznosci miedzynarodowej w latach 1981-1989                                                                                              

 W oprawie muzycznej , Lubuskie -Trio Fortepianowego , odbylo sie uroczyste powitanie Pana Ryszarda Kaczorowskiego bylego Prezydenta RP przedstawicieli organizacji polonijnych oraz gosci. Dnia 2 09. wtorek prowdzenie obrad przez: Prof.dr Jan M. Ciechanowski, Dr Anna Woroniecka- Uminska, Dr Miroslaw Habowski, Ks. Biskup Pawel Socha Tego dnia odbyla sie uroczysta kolacja w oprawie muzycznej, wydana na czesc Prezydanta Ryszarda Kaczorowskiego- Honorowego Obywatela Miasta Zielonej Gory. Rowniez  tego dnia zostaly  zlozone  kwiaty przed pomnikami:                                   Robotnikow Sierpnia 1980 r. i Ofiar Katynia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sala konferencjna Muzeum Ziemi Lubuskiej                                                                                    

 Od lewej: Irena Rychlicka - Unia Patriotow Polskich Hanower                                                          

  Andrzej Urbanski - Prezes Stowarzyszenia Kulturalnego  " Forum Polskie " Graz Austria         Lucyna Slotwinska - Przewodniczaca Towarzystwa Krzewienia Kultury Polskiej Forum w Bremen